Veden merkitys on suuri jokapäiväisessä elämässämme ja oikein toteutettu vesihuoltojärjestely luo viihtyvyyttä ja on terveyden perusedellytys.

Vesivarojen laajeneva käyttö asettaa veden laadulle ja käyttökelpoisuudelle yhä korkeammat laatuvaatimukset. Kuluttajille tuotetun veden laatua tarkkaillaan jatkuvan valvontaohjelman mukaisesti. Säännöllisesti otettavat vesinäytteet tutkitaan KVVY Tutkimus Oy:n laboratoriossa. Kerran kuukaudessa otetaan suppea vesinäyte ja laaja näyte 2 kertaa vuodessa. Tarvittaessa otetaan ylimääräisiä näytteitä. Lisäksi omia vesinäytteitä ottavat terveystarkastaja ja ELY-keskus.

Saarijärven Vesihuolto Oy toimittaa kuluttajien ja toimijoiden käyttöön talousvettä, jonka raakavetenä käytetään hyvälaatuista pohjavettä.

Talousveden laatuvaatimuksista tärkein lähtökohta on se, ettei vedestä aiheudu terveydellistä haittaa. Veden tulee olla myös makunsa, hajunsa ja näkönsä puolesta käyttöön soveltuvaa.

Toimittamamme veden laatu on hyvä, kovuus vaihtelee erittäin pehmeän (0-0,55 mmol/l) ja pehmeän (0,55-1,10 mmol/l) välillä ja pH 6,5-9.

Veden kovuuden luokittelu

Kovuus mmol/l °dH
Erittäin pehmeää 0 – 0,55 0 – 3
Pehmeää 0,55 – 1,10 3 – 6
Keskikovaa 1,10 – 1,60 6 – 9
Kovahkoa 1,60 – 2,15 9 – 12
Kovaa 2,15 – 3,20 12 – 18
Erittäin kovaa 3,20 + 18 +

Veden laadun analyysit

Vesinäytteet 2021

Vesinäytteet 2020

Vesinäytteet 2019