Toiminta-ajatus

Turvaamme toiminta-alueemme asiakkaille edellytykset terveeseen elämään ja yritystoimintaan, toimittamalla luotettavasti hyvälaatuista pohjavettä asiakkaiden vesihuoltotarpeisiin. Yhtiö huolehtii puhtaan veden hankinnasta ja jakelusta sekä verkostojen rakentamisesta ja niiden ylläpidosta.

 • Terveellisen juomaveden toimittaminen
 • Vedenlaadun tarkkailu
 • Vesihuollon kehittäminen
 • Vedenjakelun turvaaminen kaikissa olosuhteissa
 • Veden toimittaminen kuluttajille ottamalla huomioon muutostekijät
 • Laatu, luotettavuus, asiakaslähtöinen palvelu, sidosryhmien huomioiminen
 • Osaaminen vedenjakelussa ja korkea toimitusvarmuus
 • Notkea toimija, dynaamisuus
 • Yhteistyövalmius
 • Yleishyödyllisellä periaatteella, voittoa jakamatta
 • Ympäristöarvoja kunnioittavat toimintaperiaatteet

Visio

Olemme toimitusvarma, laadukas ja kustannustehokas vesihuoltopalveluja tuottava yritys Saarijärven kaupungin alueella.

Hyödynnämme aktiivisesti teknologian tuomia etuja liiketoiminnoissamme.

Arvot

 • Vastuullisuus
 • Asiakaslähtöisyys
 • Kestävä talous
 • Ympäristötietoisuus