Saarijärven Vesi ja Viemäri Oy perustettiin 1947. Yhtiön nimi muutettiin Saarijärven Vesihuolto Oy:ksi vuonna 1968, kun viemäriverkosto siirtyi Saarijärven kunnalle ja yritys keskittyi puhtaan veden jakeluun.

Saarijärven kaupungin alueella veden hankinnasta ja jakelusta huolehtii Saarijärven Vesihuolto Oy. Yritys on seutu­kunnan johtava puhtaan veden tuottaja ja verkostoja raken­nuttava ja ylläpitävä toimija.