Liittyjä vastaa kaikissa liittymissä tonttijohtojen rakennuskustannuksista kiinteistöltä osoitettuun liittymispisteeseen. Yhtiön toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön liittymismahdollisuus tarkastellaan tapauskohtaisesti. Liittyjältä veloitetaan liittymismaksu sekä liittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset

Kiinteistön liittäminen vesijohtoverkkoon koostuu viidestä eri osasta:

1. Vesiliittymissopimus

Vesiliittymän ostajan ja Vesihuolto Oy:n välillä tehtävä vesiliittymissopimus, on sopimus oikeudesta liittyä Saarijärven Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkkoon. Vesiliittymissopimus sisältää liittymisehdot vesijohtoverkostoon.

2. Toimitusraja

Vesiliittymän toimitus- ja vastuurajana on vesiliittymän liitäntätyössä asennettava talosulkuventtiili, jos ei toisin sovita. Saarijärven Vesihuolto Oy rakentaa vesijohdon omalla kustannuksellaan toimitusrajalle asti. Vesijohto toimitusrajasta talolle, on asiakkaan oma talojohto, jonka rakentamisesta, kustannuksista käytöstä ja mahdollisista vahingoista vastaa asiakas. Toimitusraja merkataan liittymissopimuksen karttaan.

3. Vesiliittymän liitäntätyö

Vesiliittymän liitäntätyön suorittaa aina Saarijärven Vesihuolto Oy. Liitäntätyössä runkovesijohtoon asennetaan talosulkuventtiili tarvikkeineen asiakkaan talojohtoa varten. Liittymätyöstä aiheutuneet kustannukset maksaa asiakas.

4. Vesimittarin asennus

Vesimittarin asennuksen suorittaa Saarijärven Vesihuolto Oy. Mittari asennetaan talon tekniseen tilaan, vesimittarille varattuun tilaan (D1, ohje vesimittarin sijoittamisesta asiakaskiinteistöön (PDF)). Vesimittarin ja asennukseen tarvittavat tarvikkeet, maksaa asiakas. Asennustyötä ei laskuteta.

Vesimittaritila

 

 

 

 

 

5. Vesiliittymän toimitusehdot

Vesimittarille on oltava sille varattu tila, jossa voidaan suorittaa asennus- ja huoltotyöt sekä mittarinluku.

Asiakas huolehtii tarvittavat tiedot maan käytön rasitteista liitäntätyön maankaivuuta varten (kuten sähkö- ja datajohtojen kaapelinäytöt). Kaapelinäytöt on varattava vähintään viikkoa aikaisemmin. Vesimittari asennetaan aina lattiakaivolla varustettuun lämpimään tilaan. Kylmiin kiinteistöihin, (esim. varastot, kesämökit) tarvitaan maahan asennettava vesimittarikaivo. Mittarikaivon hankkii Saarijärven Vesihuolto Oy. Kaivon hankinnasta ja asennuksesta aiheutuneet kustannukset maksaa asiakas. Vesiliittymä ei sisällä jälkikäteen tehtäviä jälki- ja maisemointitöitä.

Vesisopimuspohja  (DOC)

Sprinklersopimuspohja  (DOC)

D1 vesimittarin sijoittaminen